I.Đối tượng: Tất cả khách hàng tham gia cược tại hệ thông ST666 Bóng Đá
II. Quy định hợp lệ: Thành viên có giao dịch nạp tiền tối thiểu là 500.000 VNĐ trong tuần.
III. Thời gian: Bắt đầu từ 00:00 Thứ 2 đến 23:59 Chủ Nhật hàng tuần.

IV. Cách thức: Sau khi có giao dịch nạp tiền vui lòng liên hệ CSKH ST666 Bóng Đá để gửi hóa đơn giao dịch và gửi lựa chọn kèo theo đúng quy định khuyến mãi

V. Vé Kèo Áp dung theo tỉ lệ cược: +-0, +-0.5, +-1. +-1.5.... Vé cược định tính là hợp lệ sau khi đã thông qua CSKH và cược trước trận đấu diễn ra 5 phút.

 

 

© 2023 ST666 BÓNG ĐÁ. All rights reserved.

I.Đối tượng: Tất cả khách hàng tham gia cược tại hệ thông ST666 Bóng Đá
II. Quy định hợp lệ: Thành viên có giao dịch nạp tiền tối thiểu là 500.000 VNĐ trong tuần.
III. Thời gian: Bắt đầu từ 00:00 Thứ 2 đến 23:59 Chủ Nhật hàng tuần.

IV. Cách thức: Sau khi có giao dịch nạp tiền vui lòng liên hệ CSKH ST666 Bóng Đá để gửi hóa đơn giao dịch và gửi lựa chọn kèo theo đúng quy định khuyến mãi

 

 

 

V. Vé Kèo Áp dung theo tỉ lệ cược: +-0, +-0.5, +-1. +-1.5…. Vé cược định tính là hợp lệ sau khi đã thông qua CSKH và cược trước trận đấu diễn ra 5 phút.

 

 

© 2023 ST666 BÓNG ĐÁ. All rights reserved.